Qui som

Conchita Peña, degana

M’adreço a vosaltres després de ser reelegida, el passat 10 de maig, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Per a mi, és un honor i un repte tornar a liderar, durant quatre anys més, el col·lectiu de treballadores i treballadors socials. 

M’acompanya en aquesta nova etapa un equip integrat per dotze dones i dos homes, jove, polivalent, representatiu de tot el territori, amb molta il·lusió i ganes de treballar per la professió. Un equip on hem volgut combinar l’expertesa i experiència de les companyes que han estat a la Junta anterior amb la renovació i les noves idees que ens aportaran les persones que s’hi incorporen. Juntes seguirem impulsant el projecte que va néixer fa quatre anys i que no hagués estat possible sense la dedicació, implicació i les aportacions de les persones que han format part d'aquesta darrera Junta. El meu sincer agraïment per la feina ben feta i pel seu indubtable compromís amb la professió.

De manera molt resumida, us vull avançar el nostre projecte per al període 2021-2025. Un projecte que contempla sis eixos transversals que estaran presents en les totes les nostres decisions i accions: la comunicació, la qualitat i bona praxi, la territorialitat, la innovació, la participació i la justícia social. (En aquest enllaç prodreu consultar el programa sencer)

El nostre compromís amb la societat i la defensa dels drets socials ens motiva a treballar per l’apoderament i dignificació del treball social com a professió generadora de canvis en les persones i les comunitats. Volem que el treball social esdevingui una professió de referència en la defensa dels drets socials, per això posarem l’èmfasi en el seu coneixement i reconeixement i en la seva presència indispensable en els espais socials i polítics d’influència.

Està clar que l’escenari actual i el que s’espera en els propers anys no és ni serà fàcil, però com a Col·legi estarem al vostre costat. Vetllarem per la millora continuada de la professió i de les persones col·legiades, desenvoluparem accions per contribuir a l’excel·lència en la formació i l’exercici professional, treballarem per oferir-vos més espais de cura i acompanyament. També impulsarem la col·legiació obligatòria i ens comprometem a incorporar la perspectiva de gènere en tot allò que fem.

Aquestes són, només, algunes de les accions que farem en aquest nou període i, com no podria ser d’una altra manera, comptem amb totes i tots vosaltres per fer-les realitat i per continuar fent gran la professió.

Sumem per oferir un Col·legi obert, transparent i participatiu. Un col·legi per a totes i tots! Sumem per ser més fortes. Perquè juntes fem Treball Social!

 

 

Els estatuts col·legials van ser aprovats per Resolució de 22 d’agost de 2011, de la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, M. Pilar Fernández Bozal (DOGC núm. 5956 de 5.09.2011).

  • JUS/2097/2011, de 22 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.


Modificació dels Estatuts Col·legials aprovada en l'Assemblea Extraordinària del 13 de desembre de 2018.
Estatus en català

 

Modificació dels Estatuts Col·legials aprovada en l'Assemblea Extraordinària del 25 de novembre de 2020.

Estatus en català

El Codi d'Ètica i Deontològic que adjuntem a continuació no és un codi nou: correspon a l'actualització del text del Codi d'Ètica dels Assistents Socials editat pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, i aprovat en Assemblea General l'any 1989.

Deu anys més tard, l’any 2000, i tenint en compte els canvis de la societat, tant en els aspectes humans com en els costums i els mitjans tecnològics, es va considerar necessari posar el text del codi al dia per tal que continués essent una "guia a l'hora d'interpretar qüestions ètiques relacionades amb la conducta dels Diplomats en Treball Social i Assistents Socials en l'exercici de la professió, tant pel que fa als usuaris i clients dels serveis, com a la relació amb els col·legues i d'altres professionals, amb l'entitat per a la qual treballa o envers la societat i la mateixa professió".

Tot és renovable i res no és "per sempre". Caldrà, doncs, que tant les generacions actuals de professionals del Treball Social, amb el Consell de Deontologia Professional del Col·legi al capdavant, com les futures, l'analitzin i, si escau, en reformin el que sigui necessari.

L’objectiu d’aquest document és promoure la cultura de l’assumpció de responsabilitats en l’exercici de l’activitat col·legial des de la organització, tenint en compte els principis bàsics de transparència i el retiment de comptes de les col·legiades i col·legiats que es relacionen amb el Col·legi de Treball Social de Catalunya.

Es pretén, doncs, aportar un cos teòric a l’activitat col·legial per tal de millorar la gestió interna i externa, la percepció dels seus implicats i professionals, facilitar el diàleg i la participació en condicions d’igualtat, com també, detectar noves oportunitats en l’activitat del TSCAT.

Descarrega la "Guia de bones pràctiques":

Descarrega la Guia de bones pràctiques

Visualitza la Guia de Bones Pràctiques que vàrem dissenyar especialment
pel Dia Mundial del Treball Social i Medalla d’Or 2017

 

 

 

 

 

El Col·legi disposa del Certificat de Qualitat ISO 9001:2015, que ens situa en l'excel·lència en la gestió a través d'aquest sistema internacionalment reconegut. 

L’abast de la certificació inclou diversos processos del Col·legi com són la col·legiació, els serveis de formació i activitats, el servei d'orientació i borsa de treball, la consultoria professional i jurídica i les comissions i grups de treball i està implantada tant a la Seu Central com a les diferents Delegacions.

L’entitat certificadora és Bureau Veritas, entitat acreditada per ENAC i amb un ampli recorregut nacional i internacional.

Política de qualitat 

La Junta de Govern del Col·legi expressa en la seva Política de Qualitat els principals compromisos adquirits i ratificats per la pròpia Junta de Govern i aplicats pels òrgans de gestió, que garanteixen el compliment dels objectius que tenim com a entitat, vers la satisfacció de les nostres col·legiades i col·legiats, la millora continua dels nostres processos, així com de les parts interessades amb les que ens relacionem en la prestació dels serveis col·legials i de representació social.

 

Política de Qualitat

Posicionaments

Pàgines